Osobný rozvoj podľa najnovších poznatkov

Z obsahu pôvodného školenia Osobný rozvoj vznikli dve knihy: Úspešná sebemanipulace a Debordelizace hlavy. V poslednej dobe veľa školiteľov začala z osobného rozvoja robiť prednášky o tajomstvu príťažlivosti a ezoterike. Tie sú síce pekné, ale moc nefungujú. Osobný rozvoj je totiž o zvyšovaní nášho ľudského kapitálu. Zvýšiť si ho môžete na novom školení Osobný rozvoj podľa najnovších poznatkov.

Cíle školení

Ciele seminára:

 • Ako nájdete to, v čom vynikáte, aj to v čom nie.
 • Návody na to, ako zvýšite svoj ​​ľudský kapitál.
 • Ako využiť prezieravosť k lepším nápadom.
 • Zvládanie emócií.
 • Príklady, kedy je dobré negatívne myslenie.


Obsah


Obsah seminára:

 • Ľudský kapitál a prečo je ľudský kapitál vzácny. 
 • Talent a akú prácu mám robiť. 
 • Posadnutosť úspechom.
 • Zlé aj správne stratégie k úspechu v živote. 
 • Príklady, kedy je dobré negatívne myslenie. 
 • Problémy pri sebakontrole a vyčerpaní ega. 
 • Odolnosť: salutogenezia, vedomie súvzťažnosti, resiliencia a hardiness. 
 • Zlé a dobré spôsoby zvládania emócií. 
 • Kedy sa emócie mýlia - chyby v rozhodovaní. 
 • Dopamínový omyl. 
 • Správne a zlé ciele.


Otázky

Na seminári Osobný rozvoj podľa najnovších poznatkov nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Prečo sú Work-life balance, koučovanie a tajomstvo príťažlivosti nezmysel?
 • Prečo a ako sami seba klameme?
 • Prečo je dôležitá psychická entropia? 
 • Prečo ľudský mozog nie je dokonalý počítač? 
 • Čo spôsobuje pokles výkonu (efektivitu)? 
 • Čo zvyšuje výkon (efektivitu)? 
 • Aký vplyv má vek u znalostných profesiách? 
 • Čo Vám prinesie pochopenie kognitívnej disonancie?

Termíny školení

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.