Stratégia

Cílem je naučit vás vytvořit dlouhodobě ziskovou strategii vaší firmy. Najdete směr příštího vývoje. Podstatná část školení bude věnována analýze Vašich písemných dotazů a diskuzí. Obdržíte cenné rady na mnoha příkladech z praxe.

cíle

Ciele seminára:

 • Naučíte sa vytvoriť dlhodobo ziskovú stratégiu Vašej firmy. 
 • Nájdete smer budúceho vývoja. 
 • Získate cenné rady na mnohých príkladoch z praxe.
 • Dostanete odpovede na Vaše otázky.
Obsah

Obsah seminára:

 • 19 z 20 ľudí nevie, ako vytvoriť správnu stratégiu 
 • strategické riadenie predstavuje 70% úspechu 
 • typický strategický plán je zbytočne zložitý 
 • stratégie na 1 stranu A4, bez vzorcov a tabuliek, len 1 veta, len 1 graf
 • postup stratégia na 1 stranu v 5 krokoch 
 • 2 konkrétne vzorové príklady 
 • sebakanibalizáciu - cieľom je dočasný monopol a získanie "nespravodlivých výhod" 
 • 3 vlastnosti skvelých stratégií 
 • 10 hlavných strategických chýb 
 • benchmarking a jeho nevýhody 
 • rozšírenie radu 
 • konkurencie nie je váš problém 
 • 6 chýb, ktoré súvisia s konkurenciou 
 • cieľ - dočasný monopol 
 • ceny a chyby pri tvorbe cien 
 • veľký omyl zvyšovanie obratu, najlacnejší je väčšinou najslabší na trhu 
 • trvalá udržateľnosť 
 • postup, ako dosiahnuť zmeny vo vnútri podniku v 3 krokoch.

Otázky

Na seminári Stratégia nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Prečo je odstupné lacnejšie ako nedodržiavanie stratégie?
 • Prečo sú väčšinové názory zlé ( i na stratégiu )?
 • Aké sú zlé ciele?
 • Prečo je sebakanibalizáciu dobrá?
 • Prečo zisk nie je výsledkom bitky konkurenčných produktov , ale výsledkom útekov?
 • Prečo je hlúpe byť odvážny, keď útekom zarobíte viac?
 • Prečo na trhu nezvíťazí najlepšie produkty?
 • Aká je základná chyba stratégie?
 • Prečo je lepšie byť prvý ako byť lepší?
 • A ako to urobíte ?Čo urobili firmy, ktoré sú jednotkou na trhu?
 • Prečo Vám reklamné agentúry tvrdia, že rozhoduje imidž?
 • Čo je meradlom úspechu?
 • Čo bráni firmám a ľuďom v rádovej zlepšenie o tisíce percent?
 • Ako nájdete , kde majú vaši zákazníci najväčšie problémy?
 • Ako sa stanovujú ceny?
 • Kedy stanoviť vysoké a kedy nízke ceny?
 • Prečo cena nesmie byť nízka, ale dostupná?
 • Aké ceny testovať?
 • Kedy zľavy vôbec nepotrebujete?
 • Kde vezmete peniaze na reklamu?
 • Kedy sa objaví napodobitelia a ako im stazite kopírovanie?
 • Ako dlhodobo uspejete?
 • Prečo je väčšina výskumov na nič?