Základy vedenia ľudí

Cieľom školenia Základy vedenia ľudí je lepšie využiť schopnosti vaše i vašich spolupracovníkov. Vnútorné a vonkajšie motivácie na mnohých príkladoch z praxe. Podstatná časť školenia Základy vedenia ľudí je venovaná Vašim písomným otázkam a diskusiám.

Cíle

Ciele seminára:

 • Naučíte sa, ako lepšie využiť Vaše schopnosti. 
 • Naučíte sa, ako lepšie využiť schopnosti Vašich zamestnancov. 
 • Naučíte sa, čo je to vnútorná a vonkajšia motivácia. 
 • Získate odpovede na Vaše otázky.
Obsah školení

Obsah seminára:

 • čo je najdôležitejšia oblasť v podniku 
 • hlavné motivačné omyly 
 • IQ a emočná inteligencia (EQ​​) 
 • IQ ovplyvňuje úspešnosť v kariére len 4 - 25%, emočná inteligencia až 70%
 • vlastnosti vodcu; delegovanie 
 • tvorba funkčného systému motivácie 
 • vízia a spoločné hodnoty 
 • 2 hlavné omyly motivácie 
 • motivácia, automotivácia a demotivácia 
 • stav prúdenia ako vrchol vnútornej motivácie
 • odmeňovanie 
 • uspokojenie 
 • závislosť výkonu na očakávania úspechu 
 • riadenie podľa cieľov
 • hodnotenie a kontrola 
 • čo je to talent 
 • známkovanie nenaučitelného 
 • ako predchádzať nedostatkom v práci podriadených
Otázky

Na seminári Základy vedenia ľudí nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Prečo stratégia zlyháva a ako to vyriešiť? 
 • Čo odlišuje priemerných ľudí od špičiek? 
 • Prečo motivácia zvonku zlyháva? 
 • Aké sú nutné a nenaučiteľné vlastnosti? 
 • Ako nájdete emočné schopnosti pre vynikajúci výkon? 
 • Ako dokážete predvídať úspešnú či neúspešnú kariéru? 
 • Ako, kedy, komu a čo delegovať? 
 • Aké sú pravidlá pre riadenie podľa cieľov? 
 • Ako hodnotiť a kontrolovať? 
 • Akých ľudí zamestnať?
 • Koho zásadne neprijímať? 
 • Koho prepustiť? 
 • Koho povyšovať? 
 • Ako vypočítať schopnosti "hviezd"? 
 • Ako využiť agresivitu? 
 • Prečo viac ako 50% podnikateľských rozhodnutí zlyhá?


Termíny školení

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.