Zavádzanie zmien vo firmách

Na školení Zavádění změn ve firmě zjistíte, proč se přes 50% plánovaných změn nepodaří uskutečnit. Také se naučíte, jak zavést potřebnou změnu a dokázat ji udržet. Jde o jednoduché postupy.

Cíle

Ciele seminára:

 • Naučíte sa ako správne zavádzať potrebné zmeny vo Vašej spoločnosti. 
 • Zistíte prečo viac ako 50% z plánovaných zmien sa nepodarí uskutočniť. 
 • Naučíte sa ako udržať novo zavedené zmeny.
Obsah

Obsah seminára:

 • Zmeniť správanie človeka je ťažké. 
 • Zmeniť správanie viac ľudí vie len hŕstka najlepších. 
 • Pritom je to jednoduché. 
 • Strach zo straty istôt. 
 • Zavádzanie zmeny má 2 časti: rozumovú a citovú. 
 • Správne zmeny. 
 • Správni ľudia pre zmeny. 
 • Správnu klímu pre zmeny. 
 • Správny spôsob zavádzania zmien. 
 • Základné ideológie firmy. 
 • Ako sa zbaviť odporcov. 
 • Dohoda o výkone, ktorá rieši konfliktné očakávania. 
 • Hnacie sily, ktoré podporujú rast, a brzdiace sily, ktoré bránia vývoju. 
 • 11 prípadov, kedy sa dobrou zmenu nepodarí presadiť a ako to vyriešiť. 
 • Typy ľudí, ktorí bránia v uskutočňovaní zmien. 
 • Body zlomu zavádzania zmien. 
 • Zavádzanie zmien najlepšie pochopíte, keď o nich premýšľate ako o epidémiách. 
 • Základný vzorec epidémií a ako odštartovať a riadiť myšlienkové epidémie. 
 • Poučenie z histórie. Zmeny nikdy nekončí. 
 • Správny postup zavedenia zmeny.
Otázky

Na seminári Zavádzanie zmien vo firme nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Aké zmeny áno a aké nie? 
 • Kedy zavádzanie zmien nefunguje? 
 • Kedy je zmena zbytočná alebo dokonca škodlivá? 
 • Čo musíme zmeniť? 
 • Na čo to zmeniť? 
 • Ako zmenu privodiť? 
 • Dajú sa ľudia zmeniť? 
 • Čo príde po úspešnej zmene? 
 • Aké postupy nefungujú? 
 • Aké postupy fungujú?