Touretteov syndróm

Touretteov syndróm (Gilles de la Tourettov syndróm) je vrodené celoživotné ochorenie mozgu. Príčina nie je dodnes presne známa a postihuje 1 človeka z 1 000, mužov 3–4 krát častejšie než ženy.

Prejavuje sa predovšetkým nápadnými pohybovými tikmi (žmurkanie, trhanie hlavou a končatinami, rôzne grimasy apod.)

Tiky môžu byť i zvukové, napr.:

  • nutkavé posmrkávanie
  • chrochtanie
  • pískanie
  • opakovanie viet druhých apod.

Tiky sa zhoršujú pri strese a nedajú sa potlačit vôľou. 

Obrovským problémom sú pre týchto ľudí pridružené poruchy:

  • Hyperaktivita (zvýšený telesný nekľud, hlučnosť, trvalé hovorenie). 
  • Nadmerná impulzívnosť (skákanie do reči, vyrušovanie, netrpezlivosť).
  • Obsedantne-kompulzívna porucha sprevádza Touretteov syndróm asi v 50%. Jedná sa o vtieravé myšlienky (napr. nepodložený strach, potreba presnosti, úzkosti a depresia) a kompulzia (nutkavé jednanie, prepočítavanie, upratovanie, ohmatávanie, očuchávanie, puntičkárstvo, vykonávanie rôznych rituálov, výbušnosť, agresivita, dokonca asi u 20 % postihnutých sebapoškodzovanie). 
  • Poruchy pozornosti (ľahké rozptýlenie, nesústredenosť, zábudlivosť, nedokončovanie úloh, zdanlivá neposlušnosť apod.).
  • Poruchy učenenia: dyslexia (porucha čítania), dysgrafia (porucha písania) a dyskalkulia (porucha počítania). 
  • Neslušná gestikulácia a slová sa vyskytuje u 14 % chorých.

Tiky a poruchy správania nie sú „zlozvyky“ a títo ľudia za to nemôžu. Nedá sa to odnaučiť a trestanie nepomôže. Je to pre verejnosť „nepochopiteľné“ ochorenie. Tiež mnohí učitelia a lékári ho nevedia správne rozpoznať.

Ľudia s Touretteovým syndrómem svojím nezvyklým správaním vždy vyvolávajú pozornosť a majú rad problémov s negatívnymi sociálnymi dopadmi. Stredoveká inkvizícia ich dokonca označovala ako posadnutých diablom a upaľovala ich. V škole sa deti snažia tiky potlačovať, čo vedie k nárastu vnútorného napätia. To spôsobuje, že dieťa vyrušuje, je neposedné a neudrží pozornosť. Takmer pravidlom býva posmech spolužiakov a šikana - bohužiaľ niekedy aj ze strany učiteľov. To všetko sa potom odráža na zlom školskom prospechu.

Často pak deti s Touretteovým syndrómem skončia v osobitnej škole, napriek tomu že sú rovnako nadané ako ostatní. Dalšie starosti im nastanú počas dospievania. Neľahko nadväzujú vzťahy a majú konflikty v rodine a na pracovisku. Hanbia sa, preto svoje potiaže skrývajú, a tiež „normálni“ ľudia ich vyraďujú zo svojej spoločnosti. Pritom Touretteov syndróm nemá vplyv na inteligenciu a postihuje vysoko inteligentné osoby rovnako ako menej inteligentné. Ľudia s Touretteovým syndrómem často mávajú nevšedné tvorivé schopnosti. Touretteovým syndrómom trpeli W. A. Mozart, E. Satie, Ch. Dickens a ďalšie výnimočné osobnosti.

Chcete získavať ZADARMO výsledky dvadsaťročných skúseností Iva Tomana? 
Chcete dostávať ZADARMO informácie, za ktoré by ste dali tisíce euro?? Chcete sa vyhnúť chybám? 
Jediné, čo pre to potrebujete urobiť, je zadať váš email. Za to dostanete Spravodaje Iva Tomana o osobnom rozvoji 3-4krát mesačne.